هیدروکسید پتاسیم خالص را می اقتدار از واکنش هیدروکسید سدیم اساسی پتاسیم ناخالص به دست آورد. به عبارت دیگر این دو ماده حساس از دست دادن هیدروژن ، گرما ایجاد می کنند. دارای این وجود ، به ادله بها مناسب تر سود سوز آور ، ایجاد کنندگان از آن به میزان بیشتری به جهت ساخت صابون و دیگر مواد شوینده به کارگیری می کنند. هیدروکسید پتاسیم نسبت به هیدروکسید سدیم اقتدار بازی بیشتری دارد و به مقدار بیشتری در آب حل می شود. هنگامی پتاسیم هیدروکسید در آب حل شود یا دارای اسید خنثی شود، میزان قابل توجهی گرما آزاد می کند. کاربردهای متعددی در صنعت دارااست و حساس ترین کاربرد آن خنثی سازی اسیدهاست. هر دو ماده به صورت جامدی سفید رنگ حیاتی خاصیت قدرتمند قلیایی هستند که خورندگی متعددی دارند. سود سوز آور شباهت مضاعف زیادی به هیدروکسید پتاسیم دارد. هیدروکسید پتاسیم ترکیبی سپید رنگ اهمیت توان بازی بسیار بالا هست که با فرمول شیمیایی KOH نشان داده می شود و دارای نام های هیدروکسید پتاسیم، پتاس، پتاسیم کاستیک، پتاس سوز آور و پتاسیم پرک هم شناخته می شود. در حجم صنعتی ، هیدروکسید پتاسیم بیش از سه برابر گران خیس از سود سوز آور است. واکنش پتاسیم هیدروکسید کلیدی روغن ها و چربی ها در شرایط گرم، صابون سازی نامیده می شود. بر مبنا به کار گیری نهایی، می توان بازار را به کربنات پتاسیم، فسفات های پتاسیم، صابون ها و شوینده های پتاسیم، کودهای مایع و مواد شیمیایی کشاورزی تقسیم کرد. شباهت شیمیای آن ها به یک شباهت فیزیکی نیز سبب می شود و اینگونه هست که بصورت جامد هر دو پودر یا این که پوسته سپید میباشند و در دوران حل شدن می قدرت از آن ها به تیتر محلول آبی استعمال کرد . همچنین استنشاق آن منجر زخم دستگاه تنفسی میشود و سبب به بیماری آسم میشود. پتاس یک تنظیم کننده PH عالی هست و براین اساس از آن در مزارع کشاورزی هم به جهت تهیه و تنظیم تعادل PH خاک اسیدی به کارگیری می شود. و نیز یاری می کند تا ماندگاری مواد غذایی ارتقاء یابد. بازرگانی پرشین یوتاب اساسی بیش از یک دهه تجربه، به تیتر بزرگترین واردکننده تخصصی انواع مواد اول غذایی و مواد نخستین غیرخوراکی در کشور ایران شناخته شده است. به کار گیری از سود پرک در ساخت هیومیک اسید ، موجب ساخت نوع سدیمی آن شده و اگر از پتاسیم هیدروکسید به جهت استخراج آن استفاده شود ، هیومات پتاسیم یا این که اسید هیومیک پتاسیم دار تولید می گردد که برای تامین پتاسیم گیاهان به تیتر یک ماده حتمی نیز موثر خواهد بود ولی ارزش بالاتری نسبت به مدل ایجاد شده اصلی کاستیک سودا دارد. در اینجا عمده به تحلیل وب تارنما هیدروکسید پتاسیم ویکی پدیا.

ایندکسر