وی بیشتر کرد: مسئله بعدی این است که بانکها از دولت طلبکار بودند و دولت به جای پول به آنها بنگاه میداد، بنابراین یک عدد دیگر از عارضه ها بنگاهداری بانکها ناشی از اموالی است که دولت به آن‌ها زیر تیتر رد دیون واگذار کرده است، اما در یک دورههایی نیز که نرخ سود پایینتر از نرخ تورم بود، بانکها به جهت جبران هزینهها منتخب از سرمایه را در سرمایهگذاری نیز به کار گیری کردند که همین موردها به اسبابی بدل شده که بانکها، بنگاهدار شوند. مدیر تمام خزانه مرکزی یادآور شد: در حالا حاضر بانکها مجاز به بنگاهداری نمیباشند اما در قبلی که مجاز بودند، این عمل را انجام میدادند، بنابراین بخشی از آن اختیاری بوده و چکیده دیگر نیز تکلیفی بوده است، اما منتخب هم بانکی بوده که بنگاهی را در ازای بدهی تملک کردهاند که این هم نوعی از بنگاهداری است. وی تشریح کرد: به طور مثال یک کمپانی خودروسازی برای اینکه اتومبیل تولید نماید نیاز به قطعه دارااست به این ترتیب به قطعه ساز مراجعه می کند؛ قطعه ساز هم به جهت این‌که قطعه تولید نماید به ورق نیاز داراست و می بایست به شرکت فولادی مراجعه کند و کمپانی فولادی هم به جهت ایجاد به سنگ آهن نیاز دارد در نتیجه به شرکت سنگ اهن مراجعه می کند. آن حلقه آخر که خودروساز است به خزانه مراجعه می نماید و درخواست سرمایه در گردش ارائه می‌نماید و کلیدی معلوم شدن حلقههای این زنجیره، طی تفاهمی که تمام این رینگ مهم یکدیگر خواهند داشت به سمتی خواهند رفت که حلقه آخر به خزانه مراجعه می نماید و بجای اینکه پول بگیرد، یک برات الکترونیک دریافت می کند و به قطعه ساز می دهد. وی افزود: زنجیره تامین به همین معناست که به جای این‌که یک‌سری بنگاه از خزانه عامل، سرمایه در گردش اخذ کنند میتوانند مهم استفاده از زنجیره تامین، تامین مالی شوند. این یک زنجیره قیمت ورق آهن صنعتی تولید می شود. مدیریت کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: منابع سیستم بانکی محدود هست و بایستی از ابزارهای اعتباری هم به جای ابزارهای نقدی به کارگیری کنیم؛ در همین زمینه اخیرا در خزانه مرکزی راهبرد زنجیره تامین را بیان کردیم که میتواند مشکل سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را حل کند. لذا این راهبرد در شورای پول و اعتبار ثبت خواهد شد و به بنگاههای تولیدی امداد خواهد کرد. پارسا آبادی ادامه داد: وقتی که پروژه به بهرهبرداری میرسید در تملک خزانه باقی میماند و رسمی هم به جهت واگذاری وجود نداشت و بانکها در راستای تکالیفی که برای آن ها در حیث گرفته شده بود در کنار فعالیتهای خود، کارهای تولیدی و بنگاهداری را نیز انجام میدادند. هنگامی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در ارتباط دارای ورق آهن نرم وب وب سایت خویش باشید.

ایندکسر