پلنیوم باکس سبب ساز پخش هوا و تعدیل فشار خروجی هوا از کل نقاط دریچه خطی و اسلوت می شود. کاربرد حیاتی پلنیوم باکس پخش هوا و تعدیل فشار خروجی هوا از تمام نقاط دریچه ها چه خطی و چه اسلوت اسم برد. محفظه بیرونی روزنه اسلوت بصورت یک قاب خطی و طویل ،طراحی و ساخته می شود و شیارهای داخلی روزنه اسلوت نیز مشخص کننده ی تعدادِ واحد روزنه اسلوت می باشد، یعنی اگرمیان دو فریم روزنه اسلوت یک تیغه ی تقسیم کننده ی هوا تعبیه گردد که روزنه را به دو شیار ورود هوا تقسیم کند به آن دریچه، روزنه دو اسلوت گفته می شود.به این ترتیب در صورتی که دو تیغه در در میان دریچه اسلوت تعبیه گردد روزنه سه اسلوت حاصل میشود. در سال 1860 لرد لیستر مهم مواد ضدعفونی کننده نظیر اسید کربنیک آلودگی های عفونی را در اتاق جراحی از بین موفقیت تا از عفونی شدن زخم های جراحی خودداری به کار آید. در برخی از حالتها پلانیوم باکس و روزنه هوا به صورت واحد ساخته شده تا از بروز مشکلات نظیر: هارمونی رنگ، تفاوت فرآورده و کیفیت قطعات در طراحی ساختمان پرهیز شود. عایق الاستومری بهکار رفته در همین بخش داخلی و خارجی بدنه پلانیوم باکس از افت فشار، نشت هوا، تبادل دما محیط درون با خارج ساختمان و پخش صدا خودداری خواهد نمود. جهت خودداری از هرگونه نشت هوا و افت فشار و پرهیز از تبادل دمایی دربین دمای فضای سقف کاذب و بدنه ی پلنیوم باکس و همینطور پرهیز از نشر صدای هوای شناور در باطن پلنیوم باکس، در بدنه ی داخلی یا خارجی پلنیوم باکس از عایق الاستومری استفاده میشود. روی نصیب خروج هوای این پلنیوم باکس می توان دریچه خورشیدی، گردابی، پرفوریت کارگزاری گردد. به طور معمول پلنیوم ها به شکل تکه های یک متری در ارتفاع خط گزینه حیث به جهت کارگزاشتن دریچه خطی در کنار هم قرار می گیرند و دریچه تا ارتفاع قابل تولید به شکل یکپارچه بر روی آنها کارگزاشتن می گردد. هرگاه روی سقف محل کارگزاری محدودیت فضا باشد طوقه آنرا می قدرت از کنار آن طراحی و تعبیه کرد. یک پراب قبل و آن گاه از فیلتر نهاده می شود این پراب به یک گیج اختلاف فشار وصل می شود تا میزان کثیفی فیلتر را بر حسب افت فشار نشان دهد. معماران ساختمانی برای رفع این اختلال از پلنیوم باکس یا این که جعبه توزیع هوا که وظیفه پخش یکنواخت و مناسب در انتهای نتورک هوارسانی را برعهده دارد، استعمال خواهند کرد. در کلاس بندی فضاهای فراتر مانند 10.000 یا این که 1000 از فیلتر باکس استعمال می شود. نکته قابل توجه اینست که در طراحی و نصب فیلتر باکس در فضاهای تمیز به گونه فیلترهای دستگاه هوارسان یا هواساز توجه خاص شود. هنگامی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در رابطه اهمیت کاتالوگ پلنیوم باکس وب سایت خویش باشید.

ایندکسر