برای از در بین بردن منگنز و آهن در سیستم تصفیه از پرمنگنات پتاسیم اصلی امداد دوزینگ پمپ به کار گیری می شود. یک چیزی میان پره های پمپ گیر کرده. به همین ترتیب ممکن میباشد به داخل پمپ رخنه کرده و به بخشهایی از آن جراحت بزنند. عیب یابی پمپ گریزازمرکز : یک پمپ می تواند ذیل عواملی زیرا کارکرد فراوان و یا وارد نبودن کاربری که اهمیت آن کار می کند مبتلا ایراداتی از قبیل لرزش در پمپ و داغ شدن پمپ پمپ 6 پیستون و … دوزینگ پمپ پیستونی و دیافراگمی، گهگاه زمان ها ذیل در اختیار گرفتن یک سیستم خارجی، یا این که یک کنترلکنندهی پمپ داخلی قرار دارند. اما کل همین روشها شامل دریافت یک ماده شیمیایی و سپس تزریق آن به لوله و یا این که مخزنی دیگر است. پس در همین رخ شیپوره پهناور خیس بعنوان یک دیفیوزر همگرا- واگرا است که در آن فشار افزایش یافته و سرعت صوت کمتر یافته. درست است که وظیفه مهم و کلی پمپ انتقال سیال و ارتقا فشار آن است، اما داستان به همین جا ختم نمیشود. حداکثر فشار کاربردی این دوزینگ پمپ 5 توشه است. در همین طرح، پلانجر مستقیماً به دیافراگم متصل شده میباشد . بهترین روش حل همین میباشد که مدام یک سنسور دما در استاتور قرار دهید تا سیگنال را به ما بدهد و پمپ را خاموش کند. High Pressure Technologies همینطور اسکی های تزریق شیمیایی کاملی را مهیا می کند. در طراحی پمپ تزریق مواد شیمیایی حتمی هست به چندین مورد قضیه دارای توجه شود تا دستگاه از کارایی و ارتفاع عمر قابل قبولی برخوردار باشد. محصولات شیمیایی در بیشتر فرآیندهای تصفیه آب، در عملیات هایی مثل پیش اکسیداسیون، انعقاد، لخته سازی، تهیه و تنظیم pH، تنظیم قلیاییت، گندزدایی، افزودن مواد مغذی، از پاراگراف مواردی که برای اطمینان از فرآیند حیاتی هستند، استعمال می شود. چنانچه دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت دیتاها زیاد بخش اعظم در مورد سوپاپ دوزینگ پمپ لطفا به مشاهده از وب تارنما ما.

ایندکسر