شکل 1- مراحل مختلف تنظیم فوم سیلیکا (اروزیل 200) را نشان می دهد. افزودن 5/0 الی 5 % فوم سیلیکا (اروزیل 200) دارای مساحت مرحله تقریبی 200، 300 یا این که m2/g 400 ژل گرایی و غلیظ شدن را کاهش دیتا و ثبات انبارداری را بهبود می بخشد و همچنین در دیگر سیستمهای رنگ و رزین ته نشینی پیگمنت ها را کاهش می دهد. گزینش تجهیزات دیسپرس کننده مطلوب به جهت حصول بهترین نتایج ژل گرایی و تغلیظ کنندگی کلیدی فراوانی دارد. مهم استعمال از سیلیکای گرمازا در ورنیهای اپوکسی رزین، افزودن سیلیکا به اجزای اپوکسید با دارد نیکی به برهان شبکه ساز، به دلیل اینکه گروههای آمین آزاد پس از گذشت مدت وقتی بر روی تغلیظ کنندگی تأثیر می گذارد. مانند ژل سیلیکا این ادغام به عنوان یک ماده خشک کننده کار می کند و به ادله خاصیت براق کننده در اسباب آرایشی به کارگیری می شود. دارای استفاده از این مخلوط به عنوان فیلر تقویت کننده در الاستومرها اعضا می توانند ویژگیهای مکانیکی مثل مقاومت تنشی ، ازدیاد ارتفاع تا پاره گی و مقاومت سایشی را بهبود ببخشند. سیلیکا فوم به جهت مصارف لمینیت و ژلكوت به کارگیری می شود و كنترل رئولوژیكی مناسبی را ایجاد می كند و در عین حال منجر بهینه تر شدن برش و افزایش كاربرد آخرین جنس می شود. که همین امر در نهایت موجب افزایش خروجی ایجاد میشود. مزیت فوم سیلیکا آب گریز حیاتی مساحت سطح تقریبی m2/g 170 پایداری گرانروی آن در برابر مواد قطبی است. علاوه بر خاصیت تغلیظ کنندگی، مقاومت در برابر ته نشینی رنگدانه هایی نظیر گرد روی، اکسید آهن بهبود می یابد. تمامی فوم سیلیکاهای تهیه شده به همین روش آبدوست هستند بدین مضمون‌ که در آب دسپرس شده می شوند. علاوه بر این ، فوم سیلیکا ساختار متخلخلی دارد که مساحت سطحی بالای آنرا نشان می دهد. کارایی فوم سیلیکا (اروزیل 200) به تیتر ادله غلظت دهنده، ژل گرا و ضد ته نشینی نه فقط به ریز بودن ذرات آن نسبت دیتا می شود بلکه بر روی تراز آن که مقدار بهینه ای از گروههای سیلانول وجود دارااست نیز بستگی دارد. در خروجی محفظۀ احتراق، گازهای زاید و سیلیکا به رخ اروزیل دارای اندازه ذرات اولیه 5 الی 30 نانومتر هستند، آن‌گاه از داخل حوزه‌ کلوخه شدن(agglomeration zone) عبور کرده به طوری که ذرات تا قطر 1 الی 200 میکرون رویش می نمایند (ساختار ثانویه). این محصول در یک روند هیدرولیز شعله مستمر سیلیکون تترا کلرید ایجاد می شود. اگر دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ دیتاها مضاعف عمده در آیتم کاربرد اروزیل لطفا به تماشا از وب وبسایت ما.

ایندکسر