در حرکت انبساط تا 18000 نیوتون ( 4000 پوند ) نیرو به طور ناگهانی به کف پیستون وارد می شود . پوشیدن در دیواره سیلندر یا این که دامنه لوله پیستونی می تواند باعث به فاصله بسیار دربین پیستون و دیواره لوله سیلندری شود. یاتاقان های انتهای پهناور مهم روغن دریافت شده تحت فشار از نحوه گذرگاه های میل لنگ روغن piston 0.75 que significa کاری می شوند. میل لنگ خودرو هم به ترازو تعداد سیلندرهای یک ماشین ، ظرفیت پذیرش شاتون را خواهد داشت ، در شکل تحت ، پیستون ، شاتون و میل لنگ یک اتومبیل 4 سیلندر را بازدید می کنید. پیستون خودرو قطعه استوانه شکلی می باشد که در داخل سیلندر اهمیت اتصال داشتن به شاتون حرکت رفت و برگشتی دارد.پیستون قطعه کلیدی موتور هست و زمانه های موتور را به وجود می آورد. شما میتوانید اساسی مراجعه به کمپانی قطعات یدکی سامکو بهترین اسباب یدکی از جمله پیستون ماشین را درکمترین دوران ممکن تهیه کنید. ضربه پیستون طبق معمول هنگامی موتور سرد میباشد ، قبل از اینکه پیستون دوران گرم شدن و انبساط خویش را داشته باشد ، بدتر می شود. میله اتصال نیروی پیستون را به میل لنگ منتقل می نماید و به طور مداوم پایین گیرایی ، فشار و خم شدن قرار می گیرد. روغن به طور مداوم یا این که از رخنه های میله های اتصال یا این که جت های کارگزاری شده در میل لنگ به دیواره های سیلندر پاشیده می شود. شیار در اختیار گرفتن روغن مهم ترک هایی میباشد که می تواند روغن مازاد را به راحتی به درون میل لنگ تخلیه کند. رینگ کنترل روغن به طور معمول از دو رینگ تراش میل کروم نخ نما ساخته می شود که فاصله ای میان آنان قرار داده شده میباشد تا روغن خارج شود. شمع ، این ترکیب را با جرقه ای ریز منفجر می کند و انرژی حاصل، موجب حرکت پیستون به پایین می شود. پیستون خودرو (Piston) قطعه ای تقریباً استوانه ای صورت میباشد که درون سیلندر حرکت رفت و برگشتی پیستون گاز موتور سیکلت انجام می دهد. شایان ذکر میباشد که چنانچه، پیستون و سیلندر نسبت به هم خلاصی نداشته باشند و یا به عبارتی دیگر، اصطکاک فی مابین سیلندر و پیستون بیش از حد باشد؛ عملا حرکت رفت و برگشتی به سختی انجام شده و سبب به آسیبهای جدی به سیلندر و پیستون خواهد شد. همین حرکت رفت و برگشتی به وسیله میللنگ، به حرکت دورانی تبدیل میشود.

ایندکسر