بالاترین رینگ پیستون كه حلقه كمپرس مي باشد بیشترین حرارت و فشار را از احتراق تحمل مي كند و معمولا مرحله آن و مرحله شیار پیستون جهت تحمل همین فشار و دما طاقت فرسا كاري شده اند. در صورتی که اصلی همین عمل صدا تغییری نکرد ، علت آن ساییدگی مرحله تاپیپ یا ناصافی بادامک می باشد . در سرانجام این عیب صدایی سنگین و خشک و گوشخراش به گوش می رسد همین صدا وقتی محسوس تر می باشد که موتور زیر توشه مضاعف یا این که در اکنون شتاب گیری ، به ویژه در وضعیت سرد باشد . این صدا شبیه به صدای برخورد اشیا فلزی به یکدیگر است و از بالای موتور شنیده می شود و حیاتی گاز دادن و زیاد شدن دور موتور ، صدا اندک خیس می شود و ناشی از یک یا چندین ادله پایین می باشد : پیش اشتغال یا این که احتراق زودرس به این معنی که سوختن پیش از موعد ادغام هوا و بنزین در سیلندر – آوانس فراوان که آ نرا زدن دلکو نیز می گویند – به کارگیری از سوخت خیلی ضعیف ( مصرف بنزین بی آلایش به جای سوپر ) – شمع نامناسب ( از حیث معیوب بودن و یا این که شمع سرد و شمع گرم ) – گرم کردن زیاده از حد موتور در اثر جرک گرفتگی و کثیف شدن رادیاتور . در صورتیکه موتور یاتاقان زده باشد معمولاً در بدور آرام صدایی نداشته ولی اصلی گاز دادن ( ناچیز یا این که زیادکردن گاز ) صدا مشخص می شود . دهد آرم یاتاقان زدن می باشد و از قسمت زیر موتور شنیده می شود و صدای خفه فلز به فلز می باشد و اکثر در حالات زیر واقعه می افتد : هنگامی موتور سرد میباشد ، در شتاب فراوان ، موقع گاز دادن و یا این که در سربالایی زمانی به موتور فشار می آید . صدا تلق تلق منظمی میباشد که در زمان های تحت موتور شنیده می شود و ممکن است در زمان های فراتر به گوش نرسد . این جور پیستون. البته استاندارد های Euro 4 و US 07 برای ساخت موتورها همین نوع پیستون را در آستانه بازنشستگی قرار داده است. هنگام بالا رفتن از سربالایی ، برخی از صداهای انفجار را می قدرت معمولی تلقی کرد ولی چنانچه انفجار بیش از میزان شکل دهد به موتور صدمه می زند . به جهت تحلیل ، فیلتری را میان ساق سوپاپ و انگشتی فرو ببرید ، درصورتیکه کلیدی همین عمل ، صدا کمتر یافت ، علت « خلاصی بیش از ترازو بوده می باشد بدین ترتیب بایستی خلاصی را تهیه کنید . علل دیگر ایجاد این صدا عبارتند از : لق بودن تاپیپ ها و ضعیف بودن غنر سوپاپ ، گهگاه پس از واضح شدن موتور ، یا این که آنگاه از گرم شدن آن ، صای تاپیپ انقطاع می شود . آن گاه می بایست موتور را تعدادی به دور بگردانید تا روغن از کنار حلقه ها عبور نماید و بعد از آن شمع ها را ببندید و موتور را روشن کنید . رینگ پیستون در معرض گازهای بد، هوا و سوخت آلوده و کثیف و روغن آلوده و کثیف قرار می گیرد که منجر به کمتر طول عمر این قطعات می شود. زمانی وایر مربوط به سیلندری که شاتون آن صدا می نماید ، جدا شود ، صدا کاهش خواهد یافت . ۱ـ بیضی ساختن پیستون : چون گرمای احتراق به بالای پیستون می‌رسد و آن حوزه‌ و قسمت قرار گرفتن گژن پین عمده از همه جا گرم میگردد ، کلیدی انبساط بیشتری هست که همین انبساط موجب چسبیدن پیستون به سیلندر و اشکال در عمل موتور میگردد به این ترتیب پیستون را بیضی میسازند که سپس از گرم شدن انبساط پیدا کرده و شرایط دایره پیدا میکند. در همین شرایط می بایست وایرها را یک عدد یکی جدا کنید . یک عدد از آزمون های مرسوم ، گشوده نمودن شمع ها و ریختن یک قاشق غذاخودری ( ۱۵ سی سی ) روغن موتور در هر سیلندر است . علل زدن پیستون عبارتند از : کافی نبودن روغن ، ساییدگی قطع سیلندرها ، ساییدگی پیستون ها یا این که شکستگی دامنه پیستون ، خلاصی مازاد دربین پیستون و حجدار سیلندر خمیدگی شاتون ها . قلیل بودن کشیدگی رینگ ، شکستگی یا این که ساییدگی حلقه ها و ساییدگی جدار سیلندر می تواند سبب ساز ایجاد همین دسته صدا شود . این دسته موتورها زیرا فقط یک پیستون دارا هستند -و پیستون دیگری وجود ندارد که لرزش آن را خنثی کند- غالبا سر و صدای زیادی تولید میکنند. در سرانجام این ساییدگی و فرسودگی به حدی نقص‌ ساز می شود که موتور انرژی متعددی را از دست می دهد. فرسودگی یاتاقان متحرک ، نامیزانی شاتون یا کمبود روغن ممکن است برهان صدا کردن شاتون باشد . تیم رینگ، معمولاً از بالا به پایین، شامل حلقه فشار، رینگ وایپر و رینگ روغن می باشد که همگی آن ها از فولاد یا این که چدن ساخته شده اند. علت این صدا طبق معمول خلاصی اضافی سوپاپ یا فساد تایپیپ روغنی یا اتوماتیک است . همین صدا از قسمت بالای موتور شنیده می شود اما از صدای تک تک موتور گنگ خیس است و به طور معمول هنگامی شنیده می شود که موتور احتیاج به آخرین توان خود دارد ، یعنی موتور گرم و اصلی سرنشین تام بوده و اتومبیل سنگین هست و یا اینکه از سر بالایی بالا می رود و می بایست پدال گاز را تا نقطه نهایی فشار بخشید . چنانچه شما هر گونه سوالی در ارتباط اساسی کجا و شیوه به کارگیری از پیستون کجاست دارید، می توانید مهم ما در کاغذ وب تماس بگیرید.

ایندکسر