تاج: بخش فوقانی پیستون که یک عدد از قسمتهای متغیر آن است و حیاتی ترکیب هوا و گاز عکس العمل دارد. در نصیب فوقانی آن، محیط احتراق قرار دارااست که ادغام سوخت و هوا در آن فشرده می شود. و الگوی متداول اینگونه پیستونهای ؛ وجود شکستگی در نصیب فوقانی پیستون هست . همینطور دارای باز‌نگری انواع و فرآورده آن دریابیم که تا چه حد احتمال خرابی آن وجود دارااست و چطور می توان از همین خرابیها پیشگیری کرد. هنگامیکه که اشکالی در فعالیت موتور پیش می آید به احتمال مضاعف ، پیستونها نیز از این زخم وارده در امان نمی مانند و پیستون نیز صدماتی می بیند . موادی که برای ساختن پیستونها بکار میروند عبارتند از چدن خاکستری ، فولاد ریخته گری ، و آلیاژ آلومینیوم. اشکال پیستونها کدامند و چقدر مقاومت دارا هستند ؟ گونه های رينگ هاي روغني و طریق کارگزاری آنها برروی پيستون در شكل (8) نشان دیتا شده است. متن ذیل اشاره ای به این مسئله دارد هر یکسری بخش اعظم اساسی دید موتورهای بنزینی دو زمان می باشد ولی اطلاعات آن به مدل ای میباشد که به جهت اشکال دیگر موتورها و از پاراگراف موتورهای دیزل که گزینه استفاده ما در بانک اتومبیل آلات میباشد و به جهت تعمیرکاران و معلم کاران نیز می تواند اثرگذار واقع شود. در این طریق به جهت کنترل انبساط حرارتی پیستون از شیوه تقویت کردن یا این که دو فلزی نمودن قسمتی از پیستون که در معرض حرارت بیشتری قرار دارد، استفاده پیستون جک j5 میگردد. پیستون های آلومینیومی در هر دو نوع، انتقال حرارتی بالایی دارند و شکلپذیری لطف هم برخوردارند و درنتیجه خطر شکستن آنان کمتر است، اما قیمتشان نسبت به پیستون های چدنی اکثر است. حلقه فشاری رینیگی میباشد که در بالا ترین شیار رینگ نسبت به سر پیستون قرار می­گیرد. بايد دقت نمود كه رينگ بايد به راحتي در جا رينگی پيستون قرار گرفته و جای حركت داشته باشد، از اينرو طبق شكل (2) لقي تقريبي به اندازه0/05ميلي متر براي رينگ هاي كمپرسي و 0/04 ميلي متر براي رينگ هاي روغني در لحاظ گرفته و بوسيله فيلر اندازه گيری و كنترل می شود. علت با همین گرم شدن بیش از میزان نیز آن میباشد که یا ادغام سوخت و هوا خیلی رقیق می باشد و یا این که این‌که اشکالی در عمل سیستم خنک کننده موتور پدید آمده است. رواداری بیش از حد هم می­تواند سبب افت کمپرس و افزایش سر و صدای پیستون میشود. همین لکه های در قسمت زیرین پیستون تماشا می شوند و ناشی از رسوب کربن و دوده ای میباشد که در اثر سوختن ترکیب روغن و سوخت به نصیب پائینی پیستون چسبیده اند و دلیل آن نیز گرم شدن بیش از میزان تاج پیستون هست . همین باعث ارتقا واحد فشار (میزان نیروی ترازو گیری شده بر بر روی سطح مماس رینگ) اعمالی بر روی جداره سیلندر میشود. این رخنه که در طول پیستون و قسمت دامنه تولید می‌گردد انبساط پیستون را در دست گرفتن میکند. به جهت در اختیار گرفتن خوبتر روغن، عمده از منبسط کننده های فنری در پشت رینگ های روغن استفاده می شود. این حلقه کار توده کردن روغن از دیوارهی سیلندر را برای دوری از شکافت آن به محفظهی احتراق به امداد حلقه دانسیته تکمیل میکند و اگر رینگ جرم توده کردن روغن را ناقص انجام داده باشد حلقه روغن آن را تام میکند. رینگ پیستون می­بایست اتصال شعاعی قابل پیش بینی و موثری فی مابین جداره سیلندر و تراز جانبی رینگ برقرار نمایند تا عایق بندی به طریق مناسبی انجام گیرد. رینگ فعالیت آب بندی را به خوبی انجام می دهد در ضمن رینگ، فشار احتراق و حرارت بالا را به خوبی تحمل می کند. به صورت بیضی عمود بر محور انگشتی پیستون و قطر کوچک آن در جهت انگشتی پیستون باشد. در موتور های دو دوران همین رنگ به رخ قهوه ای شکلاتی هست و همین مسئله حاکی از ان می باشد که ترکیب اکسیژن و سوخت به صدق در محفظه احتراق تزریق شده است. همین وضعیت منجر به جریان روغن اضافی به سمت داخل piston 0.50 محیط احتراق می­گردد. اینوار در شکاف گژن پین به شکل یک تیغه تعبیه می گردد و یا این که به شکل حلقه در بالای این رخنه به عمل میرود. این نوع از پیستون به دو نحوه آهنگری و ریختهگری ساخته میشود. فشار داخلی نیازمند اعمال نیروی قابل توجهی میباشد که بتواند حلقه پیستون را به قطر کوچکتری در آورد تا در شیار مربوطه جای بگیرد. ازطریق معاینه ، پیستونهای کارکرده و کهنه می توان داده ها ارزشمندی را از شرایط کارکرد موتور کسب کرد و در اختیار مکانیک ها قرار داد تا خوبتر بتوانند به تعمیر و مراقبت موتور بپردازند . شاتون هرچقدر کوتاهتر باشد می تواند سیکل را سریعتر تمام کرده یا این که به اصطلاح غیرفنی , piston 70 pen 15 بتواند از تحت سیلندر سریعتر به بالا حرکت کرده و سوخت را متراکمتر نماید . اکثر همین قطعه ها از آلیاژ قالبی یا این که گرانشی آلومینیوم ساخته می­شوند. در حالی که پیستون ممکن است به عوارض زیادی ذوب شده و مهم سیلندر مبتلا سایش و یا این که چسبندگی شود.

ایندکسر