چگونه هوش مصنوعی می تواند جهان را نجات دهد یا خیر
نیل ساهوتا ، پیشرو مشاور سازمان ملل در زمینه هوش مصنوعی ، دیدگاه های خود را در مورد پروژه های مهم AI سازمان ملل متحد و چالش های اصلی پیش روی AI امروز به اشتراک می گذارد.


منبع: tasiveh-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>