کربن فعال ، زغال فعال یا این که کربن اکتیو، یک عدد از مواد کربنی هست تخلخل متعددی دارد. به طور معمول کربن فعال به شکل پودری یا این که گرانول هایی دارای میزان کاهش از 1 میلیمتر ایجاد میشود. کربن فعال قالبی: در همین مدل، کربن فعال پودری را حساس فشار از باطن یک قالب عبور می‌دهند تا صورت آیتم نظر(معمولا استوانه ای) را بگیرند. کربن فعال پودری به رخ ذرات کربن فعال باقی باقی مانده بر بر روی غربال مش 50 (0/297 میلیمتر) تمجید می شوند. ماسک را اصلی یک عدد کاردک و یا چوبک تمیز بردارید و در نواحی مختلف رخ یعنی جور ها ، بینی ، پیشانی و زنخدان قرار دهید. مشابه ذرات EAC، BAC به عامل محتوای قلیل گرد و غبار و استحکام مکانیکی آن اصلی قیمت است. ولی مردمان هزاران سال می باشد که از زغال چوب فعال به جهت هدف ها بهداشتی و زیبایی به کار گیری می‌نمایند که به علت خاصیت بی شمار آن برای زیبایی است. همچنین فروشگاه تمادکالا این امکان را آماده کرده میباشد تا از سرویس ها خرید کربن فعال استعمال کنید و همین ماده را در مقادیر دلخواه پیشنهاد دهید. سپس 1 قاشق چایخوری ژل آلوئه ورا و 1 قطره روغن اسانس درخت چوب به آن بیشتر کرده و عالی ادغام کنید. کربن فعال به رخ های گوناگون و با گریدهای متمایز پیدا میگردد که بسته به کاربرد، میتوان از نوعی مختص از آن استعمال کرد. پس از مشورت دارای پزشک، می توانید دارای اعتنا به راهبرد روی جعبه، آن را زغال فعال ریمل مصرف کنید. این مدل کربن فعال که به آن PAC(powdered activated carbon) میگویند، نسبت به اشکال دیگر کربن فعال، اهمیت مرحله فعال بیشتری هستند. کربن فعال (Activated carbon) به گروهی از مواد کربنی متخلخل و تراز داخلی بالا اطلاق می گردد که به استدلال مساحت داخلی قابل توجه، ساختار متخلخل و منفذی ، ظرفیت جذب بالا، امکان فعالسازی دوباره مرحله و همچنین بها ذیل در مقایسه اصلی جاذبهای غیر آلی مانند زئولیت یک ماده منحصربهفرد میباشد. به طور کلی، کربن های فعال، به جهت استعمال های ویژه، حیاتی عامل های خاصی عاملدار میشوند. کربن فعال عاملدار شده: کربن متخلخل عاملدار شده با عامل های غیر ارگانیک مانند ید، نقره و دیگر کاتیونها، برای کاربردهای مختلفی مورد به کارگیری قرار میگیرند که یکی از از آنها کنترل آلودگی هوا بویژه داخل موزه ها و گالری ها است. از کربن فعال های گرانولی با اندازه بزرگتر برای کاربردهای فاز مایع و از اندازه های کوچکتر آنها برای کاربردهای فاز گازی به کار گیری میشود. همین ماده تراز فعال فراوان بالایی داراست که سبب خاصیت ویژه آن میشود. حالا وقت آن می باشد که طریق های ساخت کربن فعال را به رخ کامل توضیح دهیم.

ایندکسر