در این طریق مهم اندازه گیری مقدار جذب بخارات کربن تتراکلراید از صدق و صحت شیوه ایجاد کربن فعال اطمینان پیدا میکنند. همین ماده که دارای اسم هایی همچون ذغال اکتیو یا این که ذغال فعال شده نیز آوازه دارد، قادر می باشد تا در کمترین دوران ممکن ناخالصی ها، بو، مزه و اثرات سمی را جذب کند و در واقع مرحله گسترده و وسیع کربن اکتیو (که در گزینه آن خوا هیم گفت) منجر شده است که بیشترین مقدار تخلخل یا این که قابلیت و امکان جذب فیزیکی را داشته باشد. در نحوه شیمیایی کربن به یک مادهی شیمیایی که معمولا یک اسید توانا یا این که یک نمک است، آغشته میشود و در دمایی در میان ۲۵۰ تا ۶۰۰ رتبه سانتیگراد حرارت میبیند. در همین نحوه مادهای محتوی کربن در دمایی در میان ۶۰۰-۹۰۰ رتبه سانتیگراد حرارت داده میشود. در ادامه همین خاکستر در محدوده دمایی ۶۰۰-۱۲۰۰ جايگاه سانتیگراد، در معرض اتمسفر اکسید کننده مانند اکسیژن یا این که بخار آب قرار می گیرد تا فعال شود. کربن فعال گرانولی یا GAC (Granular Activated Carbon) یکی دیگر از اشکال کربن اکتیو است. یکی از ویژگیهای بارز همین ماده مهندسی که منجر محبوبیت آن شده است، مساحت سطحی بالای آن است. ویژگی بارز آن امکان جذب بالای سیالات است که امداد می نماید در تصفیه آب، گندزدایی و تفکیک اجزای سیالات آیتم به کارگیری قرار گیرد. بهره مندی از این ویژگی سبب شده تا همین ماده قابلیت جذب بالا و واکنش پذیری بالایی داشته باشد. در تعیین یک گونه زغال فعال شده, به جهت بهبود بخشیدن به فرایندها, کربن فعال مقاله نیاز به آشنایی ظریف ویژگی های فیزیکی و جذبی مواد داریم. قرصها و کپسولهای اکتیو کربن در بسیاری از کشورها به عنوان یک داروی فارغ از نسخه برای درمان بیماریهای اسهال، سوء هاضمه و نفخ به کار گیری میشود. گفته شده که یک گرم از کربن اکتیو سطحی بالغ بر ۳۰۰۰ متر مربع دارد! کربن اکتیو به چه روشی ساخت میشود؟ کربن پودری تراز فعال بیشتری نسبت به گونه های دیگر کربن دارد. همین خانواده نسبت به دسته پودری اندازه درشتتر و به طبع سطح ویژه کمتری دارد. این ماده لبریز کاربرد چه خواصی دارد؟ کربن فعال دانهای یا BAC (Bead Activated Carbon) گونه دیگری از کربنهای اکتیو میباشد که از قیر ساخته میگردد و خواصی به طور کامل مشابه نوع اکسترود شده دارد.

ایندکسر