حیاتی همین وجود، شهرداری حیاتی بقیه مورد ها تغییر و تحول کاربری مخالف پروانه از گزاره تغییر و تحول کاربری از مسکونی به اداری که امروزه رواج بیشتری دارااست هم برج های مسکونی حوزه‌ 5 برخورد میکند. برای خرید کردن یک واحد اداری، 110 متری در ناحیه نازی آباد می بایست 660 میلیون تومان هزینه نمایید چون ارزش هر متر مربع از این واحد اداری 6 میلیون تومان است. در صورتی که مستاجر محل مسکونی در ظرف یک سال دو توشه آن گاه از اخطار یا اظهارنامه اجاره بهاء را پرداخته باشد در توشه سوم اجاره بهاء را در موعد مقرر به موجر پرداخت نکند یا در صندوق تصویب تودیع نکند موجر میتواند کلیدی نثار دادخواست مستقیما از دادگاه التماس تخلیه را بکند. قاسمی تاکید کرد: در اکثری از کشورها سهم GDP عدد بالایی می باشد و در مرزو بوم ما مهم اعتنا به ژئوپلتیک حیطه می تواند این سهم بایستی افزایش یابد. هماکنون حدود ۱۴۰ هزار هکتار از اراضی سرزمین را بافت فرسوده، تاریخی و سکونتگاههای غیررسمی تشکیل می‌دهند که بخش عمدهای از جمعیت کشور نیز در این بافتها بومی بوده و سازه به عارضه ها گوناگون از جمله هجرت و اشتغال و سایر دلایل در حالا ارتقا است. کاربر کابینه دولت سیزدهم کلیدی یاد آوری این مطلب که توزیع عمل و نوسازی در اجرای طرح بازآفرینی در دوگام ۲ ساله انجام خواهد شد، اعلام کرد: کمپانی بازآفرینی شهری کشور ایران طی دو سال ۳۰۰ هزار واحد مسکونی را در محلات هدف بازآفرینی اهمیت زمانبندی اجرایی و عملیاتی خواهد کرد. وزیر رویه و شهرسازی حساس یاداوری این‌که پرداخت سالانه ۳۶۰ هزار میلیاردتومان به بخش مسکن به وسیله خزانه مرکزی به همه بانکها ابلاغ شده و بانکها موظف به پرداخت آن هستند، اعلام کرد: امیدوار هستیم مرمت ۳۰۰ هزار واحد مسکونی توسط شرکت بازآفرینی شهری شروع شود و مطابق زمانبندی پیش برود. حساس توجه به اینکه این بافتها و به ویژه سکونتگاههای غیررسمی جزو بخش ها آسیبپذیر هستند و این مورد قضیه به لحاظ اجتماعی و فرهنگی سبب ساز بروز مشکلات مختلف در آن بافتها شده است در خصوص همین بافتها می بایست حیاتی صرف هزینه و اجرای بازآفرینی شهری مبادرت کرد. وی حیاتی بیان اینکه کناره نشینی شهرهای پهناور بسیار دوچندان است، گفت: در هر دورهای تعریفی از واحد مسکونی تغییر مییابد و در درحال حاضر حاضر واحدی مسکونی عبارت می باشد از دستکم امکانات از گزاره آشپزخانه و سرویس بهداشتی، فضای خواب و نشیمن مستقل. همینطور زمین برای بیش از نیمی از ۴ میلیون واحد مسکونی پیشبینی شده و سازوکار مناسب به جهت به وقوع پیوستن آن در حالا صورت گرفتن است.

ایندکسر