البته خیلی جذاب و ولی تعجب برانگیز میباشد که بدانید برای هفت قرن قبل تر از آن، این مردها بودند که از کفش پاشنه بلند استعمال میکردند و راجع به تاریخچه کفش پاشنه بلند جالب خیس این است که بدانید، در در آغاز این مردان اهل ایران بودند که تکنولوژی کفش پاشنه بلند را کلیدی خویش به قاره اروپا کفش ساقدار بردند. در یک پرتره که مربوط به سال ۱۷۰۱ میباشد، لویی را در لباسی مجلل و شاهانه میبینیم، در حالی که یک جفت کفش پاشنه بلند کلیدی پاشنههای قرمز‌رنگ رنگ به پا کرده است! چنانچه از پیشینه و تاریخچه کفش پاشنه بلند بپرسید بایستی گفت در واقع از سال ۱۶۰۰ میلادی تاکنون، کفش پاشنه بلند همواره به تیتر عضوی جدانشدنی از صنعت مد بانوان شناخته میشود. تاریخچه کفش پاشنه بلند؛ مردان اهل ایران کفش پاشنه بلند را به مردان اروپایی معرفی کردند! همانطور که میدانید از قبلی های بدور تا به امروز کفش پاشنه دار و مجلسی زنانه در دربین همه کفش زنانه محبوبیت خاصی را دارااست و همیشه استدعا به جهت خرید آن بالا بوده است. عمده کفش های فوتبال مرحله بالا در دسترس از فرآیندهای فوقالعاده پیشرفتهای استفاده مینمایند تا اطمینان حاصل کنند که کفش فوتبال آن ها به بهترین رخ ممکن پای بازیکن را در برمیگیرد. همین بخش اعظم به این حقیقت مربوط می شود که این کفش های فوتبال از مواد کلیدی کیفیت خیس ساخته شده اند که به طور مختص به جهت اطمینان از راحتی هر چه اکثر به جهت پوشنده تعیین شده است. ترکیبی از انتخاب مواد و همینطور طراحی پیچیده شکل، این کفش های فوتبال را قدرتمند می سازد تا جایی که می توانند فیت پای شما شوند. اولی علتی که کفش فوتبال گران بها را از نمونه های ارزان خیس آن قطع می کند این می باشد که خوب تر در پای شما فیت می شوند. همین یک واکنش زنجیره ای میباشد راه رفتن مهم کفش پاشنه بلند، تاندون آشیل را می کشد ، که ماهیچه‌ها ماهیچه را به پاشنه ها وصل می کند. استدلال با آیتم اعتنا قرار گرفتن این مردان ایرانی، کفشهای پاشنه بلندی بود که به پای خویش کرده بودند. قد او حساس میزان ۱۶۳ سانتی متر از متوسط قد مردان آن زمانه در فرانسه بسیار کوتاه تر بود، بنابراین به جهت جبران همین کوتاهی، او کفهی کفشش را به سمت قسمت پاشنه فشار میداد تا قدش را ۱۰ سانتی متر بلندتر کند. مهم گذشت زمان، او عمده به داشتن کفشی مختلفی مهم دیگران که قدش را حتی بلندتر هم نشان بدهد احساس نیاز پیدا میکرد. درصورتیکه شما هر دسته سوالی در ارتباط اهمیت کجا و طرز استفاده از کفش های جردن دارید، می توانید مهم ما در کاغذ وب تماس بگیرید.

ایندکسر