کفپوش ها در شاخه ای از صنعت به نام کف سازی کاربرد دارند. خیر تنها از کفپوش های ضربه گیر و گرانولی می قدرت در محفظه های ورزشی به کار گیری کرد، که می توان از این کالا به جهت اشکال فضاهای باز و بسته مثل بوستان های سرپوشیده، نمایشگاه ها و غیره استفاده کفپوش گرانولی پارک کرد. کفپوشهای گرانولی از حیث سایز به سه نوع کفپوش گرانولی نیم متری، کفپوش گرانولی یک متری و کفپوش گرانولی دو متری تقسیم میشوند. فاصله ای که این مدل از کفپوش گرانول تولید می نماید سبب می شود که زمان آبیاری و شستشو ، آب از ذیل کفپوش بیرون شود و تحت کفپوش باقی نماند. ایجاد کننده کفپوش گرانولی در ستارخان ، گرانول لاستیکی به مراد کفپوش محصولی دارای میزان مرغوب بودن بالا به مشتریان خویش عرضه می کند. ایجاد کننده کفپوش گرانولی تاتامی در ستارخان ، کفپوش های تاتامی نوعی از کفپوش هستند که از فوم نرم تهیه می شوند. ممکن است جزو اشخاصی باشید که به طور آراسته پیاده روی می نمایید از اینرو به احتمال فراوان پیاده روی در فضای عمومی و بر بر روی کفپوش گرانولی را کفپوش لاستیکی گرانولی شالوده دار تجربه کرده اید. یک عدد دیگر از مسائلی که باید به آن اشاره شود، هماندازه بودن قطرهای کفپوش است که ولی غیر متساوی بودن تایلها در کنار هم امری غیر طبیعی وجود ندارد اما در صورتی که مقدار اختلاف قطرها باشد ظاهر کفپوش نامناسب میشود، بدین ترتیب مجموعهی کفپوشان توصیه میدهد که برای اجرای کفپوش گرانولی به یک نصاب مهم تجربه مراجعه کنید تا حساس قلقگیری مختص از این واقعه جلوگیری شود. محل ورود متروها: برای دوری از ورود برف و آب باران به باطن ایستگاههای مترو، از همین دسته کفپوش به کار گیری میشود. انعطاف پذیری و جذبه ضربه به حدی می باشد که نیکی فقط از جراحت پذیری ورزشکاران جلوگیری می نماید بلکه موجب افزایش پرفورمنس ورزشکار می گردد. از مزایای استعمال از همین گونه کفپوش قابلیت ارتجاعی، انعطاف پذیری و .. می باشد. یک عدد از مزایای اصلی کفپوشهای رولی همین می باشد که می توان آنها را به اندازه مکان موردنظر برش داد.

ایندکسر