به جهت این‌که بتوانید تبدیل به یک سخنران فن ای شوید، اضطراری میباشد که رشته بیان را در وجود خود نهادینه کرده و به تقویت آن بپردازید. در ابتدای سخنرانی حیاتی افراد حاضر در توده پنج ثانیه تماس چشمی برقرار کنید، زمانی سخنرانی می نمایید ، شمرده شمرده و نیکی خیلی سریع حرف کنید و کارایی کنید سخنرانی خود را ضبط کرده و در در آغاز خودتان به جور بیان تان گوش دهید تا بهتر بتوانید بر روی سخنرانی خویش مسلط شوید. صاف نشستن و صاف ایستادن سبب ساز می‌گردد به مهربانی نفس بکشید و اقتدار صدای شما عمده شود؛ البته نزدیک بودن شانهها به یکدیگر و قوز نمودن منجر می گردد صدای شما با توان نباشد و تاثیرگذاری خود را از دست دهید. تمرینهای فوق را به جهت عملکرد خوبتر و داشتن رشته بیان کار کشته تا جایی که برایتان امکانپذیر است، ادامه دهید. این زمان به طور کلی به جهت تمامی اشخاص مناسب است، چرا که باعث تقویت مهارت های ارتباطی موثر، بالا بردن اعتماد به نفس و پیروزی های اکثری در زندگی شخصی و اجتماعی می شود. به جهت اجرای تنفس دیافراگم ، باید روی زمین دراز بکشید و با قرار دادن یک دست بر روی شکم خویش به آرامی نفس بکشید ، تلاش نمایید شکم خود را بالا و تحت ببرید و به یاد داشته باشید که در حین سخن کردن مهم دیافراگم خود نفس بکشید. به شما تبریک میگویم چرا که پس از چند توشه تنبیه کردن خودمان در هنگام به کار گیری از تکیه کلام یا این که گزاره پُرکُن مربوطه، مغز ما آن را حذف می کند و اثری از آن باقی نمیگذارد. از بدون صدا استعمال کنید تا متوجه تنفس های خویش گردید و وقار تانرا مجدد حفظ کنید. چنانچه مخاطب شما متوجه سخن شما نشود، آن گاه از مدت کوتاهی دیگر به شما توجهی نمی کند و حتی ممکن میباشد جمع را ترک نماید یا خود را به فعالیت دیگری درگیر کند. مطابق ضابطه تنظیم، برای اینکه بهترین منش متقاعد نمودن مخاطب را بیابید، بایستی اطلاعات سخنرانی را تهیه و تنظیم و سازماندهی کنید. این قانون یک عدد از مهمترین نکته ها برنامهریزی برای برقراری ارتباط با دیگران هست که هدف از آن، تحقیق نمودن درباره بهترین روشها و سبک گفتار به جهت متقاعد کردن مخاطب است. حتی در صورتی که صدای عالی و گویش بدن لطف داشته باشید ، اما مخاطب نتواند به راحتی پیام شما را ادراک نماید سخنران لطف نخواهید بود. در صورتی که شما هر گونه سوالی در رابطه اصلی کجا و طرز استفاده از فن های بیان دارید، می توانید با ما در برگه وب تماس بگیرید.

ایندکسر