در ساختمان سازی سقف ها را در گونه های مختلفی مانند طاق ضربی، تیرچه بلوک، یونولیت و وافل می سازند و این سقف از هر نوعی که باشند می بایست حیاتی استعمال از جک سقفی مهار شوند. جک های مذکور از هر نوعی که باشند یک سری اجزای مشترک دارا‌هستند که شامل: نری و مادگی و رزوه می باشند. جک ساختمانی بایستی بتواند حین بتن ریزی بار جرثقیل سقفی اصفهان را تحمل کند. قالب داغ كيفيت بتن همسایه را كاهش ميدهد و بر نماي آن نيز اثر بدي باقي ميگذارد و ممكن می باشد منجر تغيير رنگ شود كه نشانة مطلوبي محسوب نميشود. استعمال از روغنهاي مخصوص قالب (مواد رهاساز مناسب) اهمیت لزجت كم و صلبيت مناسب قالب، كاهش اين حفرات سطحي را باعث ميگردد. در كارگاههاي كوچك ميتوان از گازوئيل و يا روغن سوخته به عنوان ماده رهاساز به کارگیری نمود. در کارها مربوط به ساختمان سازی برحسب نیاز از همین سقف ها استفاده می شود و می بایست سقف به طور موقت محافظت شود یک عدد از نحوه های نگه داری سقف به کارگیری از جک سقفی هست . البته خواسته از جک های فلزی ،تلسکوپی و شمع هم همان جک سقفی می باشد .انواع متمایز از جک های سقفی موجود میباشد که متداول ترین اشکال آن جک سقفی حساس صلیب ثابت ،جک های سقفی بدون صلیب و سرجک تی یا یو رخ می باشند که هر مورد کلیدی دسته های متفاوتی برحسب طول و وزن می باشند و انتخاب مدل مناسب حساس دقت به نیاز پروژه انجام می شود . این جک ها در اندازه های متنوعی ساخته می شوند که در جدول پایین سایز جک ها مشاهده می شود.بر بر روی این جک ها از سرجک تی رخ که به دو رخ اثبات و متحرک ساخته می شود به کارگیری می گردد. جک سقفی به ابزاری گفته می شود که با به کارگیری از آن می توان سقف را ثابت نگه داشت و امکان تحمل توشه مشخصی را به جهت آن مهیا نمود. ارزش خرید کردن و فروش جک سقفی دست دوم بر پایه میزان باری که تحمل می کند، میزان مرغوب بودن مواد نخستین بکار رفته در ایجاد آن، محصول آن و ضخامت جک متفاوت خواهد بود. برای همین در اکثری از پروژه های ساختمان سازی خرید و فروش جک سقفی دست دوم عمومیت دارد. چنانچه شما هر گونه سوالی در ارتباط دارای کجا و نحوه استفاده از جک سقفی کرمانشاه دارید، می توانید اهمیت ما در برگه وب تماس بگیرید.

ایندکسر